STECKDICHTUNG 007-1008

DICHTUNG KÜHLGERÄT STECKDICHTUNG 007-1008

!
104-9786813
steckdichtung 08

STECKDICHTUNG 738x655 mm - SURFRIGO

STECKDICHTUNG 738x655 mm SURFRIGO - SURFRIGO
mit Magnetband - Farbe weiß
908-8786813
steckdichtung 08

STECKDICHTUNG 1540x655 mm - SURFRIGO

STECKDICHTUNG 1540x655 mm SURFRIGO - SURFRIGO
mit Magnetband - Farbe weiß